Thông tin tài liệu


Title: SQL injection tấn công và cách phòng tránh
Authors: Vũ Ngọc Tuấn
Advisor: Phạm Đăng Hải
Keywords: Web; An ninh mạng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ứng dụng web và SQL injection. Kiểm tra các lỗ hổng SQL injection. Một số kỹ thuật tấn công và giải pháp phòng chống SQL injection
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5622
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310450.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310450-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 203,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.