Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu dịch vụ web restful và ứng dụng trong hệ thống dữ liệu phân tán cho giao thông thông minh
Authors: Dương Ngọc Tân
Advisor: Vũ Thị Hương Giang
Keywords: Giao thông; Dữ liệu; Công nghệ thông tin; Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan giao thông thông minh, hiện trạng ứng dụng giao thông thông minh tại Việt Nam. Đề xuất mô hình tích hợp dịch vụ đặt vé đi ngay cho hệ thống tra cứu đặt vé xe khách đường dài trực tuyến Hlinkbus tại Việt Nam. Thử nghiệm và triển khai mô hình dịch vụ đặt vé đi ngay.
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5623
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310452.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310452-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 310,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.