Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 cho dây chuyền sản xuất xúc xích tiệt trùng của nhà máy chế biến thực phẩm
Authors: Nguyễn Thị Mai
Advisor: Nguyễn Thị Minh Tú
Keywords: Xúc xích; Sản xuất; An toàn thực phẩm
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về ISO 22000, thực trạng áp dụng ISO 22000:2005 tại các doanh nghiệp, về chi nhánh nhà máy Vissan Hà Nội. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát thực trạng dây truyền sản xuất xúc xích tuyệt trùng, kết quả kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi xây dựng ISO 22000:2005,...
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5625
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310154.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310154-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 549,89 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.