Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống GMP trong nhà máy sản xuất proiotic
Authors: Bùi Thanh Huyền
Advisor: Phan Thanh Tâm
Keywords: Probiotic; Sản xuất
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về GMP, về probiotic; giới thiệu về Công ty cổ phần công nghệ sinh học mùa xuân. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sất và đánh giá thực trạng nhà máy sản xuất probiotic và biospring; xây dựng hệ thống tài liệu GMP-WHO áp dụng cho nhà máy sản xuất probiotic tại Công ty.
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5630
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 310451.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.