Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ điện áp đến hình thái học của màng xơ nano
Authors: Vũ Thị Ngọc Thủy
Advisor: Đào Anh Tuấn
Keywords: Vật liệu nano; Màng; Điện áp
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu công nghệ nano, xơ dệt nano, tạo màng xơ nano bằng công nghệ kéo sợi tĩnh điện, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo màng xơ nano bằng công nghệ kéo sợi tĩnh điện. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả tạo màng xơ với dung dịch 10% và 15%
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5634
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310472.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310472-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 271,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.