Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo thiết bị hàn MAG tự động để hàn các đường hàn phức tạp
Authors: Trần Xuân Dũng
Advisor: Nguyễn Tiến Dương
Keywords: Thiết bị hàn; Chế tạo
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hàn MAG và ứng dụng. Các bộ phận cơ bản của hàn MAG tự động. Tính toán, thiết kế và chế tạo thiết bị hàn MAG tự động. Lập trình hàn một số dang đường hàn phức tạp.
Description: Luận văn chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5665
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310086-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 197,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • 310086.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,83 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.