Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt chi tiết khi mài phẳng vật liệu có độ dẻo cao
Authors: Dương Hải Nam
Advisor: Trương Hoành Sơn
Keywords: Vật liệu; Mài; Độ nhám bề mặt
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mài và quá trình mài phẳng. Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt chi tiết khi mài phẳng vật liệu có độ dẻo cao. Nêu nội dung và phương pháp thực nghiệm. Kết quả thực nghiệm ảnh hưởng của vận tốc chi tiết đến nhám bề mặt chi tiết khi mài phẳng,....
Description: Luận văn chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5668
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310160.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310160-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 410,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.