Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng phần mềm nghiên cứu và thiết kế tuabin francis
Authors: Vamengher Xayliavue
Advisor: Phan Bùi Khôi
Keywords: Tuabin; Thiết kế; Phần mềm
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tuabin thủy lực. Cơ sở thiết kế bánh công tác tuabin tâm trục (tuabin Francis). Tổng quan về công nghệ Reverse engineering. Ứng dụng kỹ thuật ngược thiết kế bánh công tác tuabin francis.
Description: Luận văn chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5672
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

125

VIEWS & DOWNLOAD

31

Files in This Item:
Thumbnail
  • 310378.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.