Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các hình thức tấn công mạng DDOS và phương pháp phòng chống = \b Study the patterns of networkl attacks and DDOS mitigation methods
Authors: Nguyễn Thị Lệ Thủy
Advisor: Nguyễn Tài Hưng
Keywords: An ninh mạng; Bảo vệ
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tấn công DoS và DDoS. Các phương thức tấn công và phòng chống DDOS. Demo tấn công DDoS.
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5688
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310064.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310064-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 170,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.