Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kỹ thuật điều chế số ứng dụng trong DVB thế hệ mới
Authors: Ngọ Thị Phượng
Advisor: Phạm Thành Công
Keywords: Truyền hình số; Điều chế
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về truyền hình số. Kỹ thuật điều chế trong truyền hình số. Mô phỏng hệ thống OFDM
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5692
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310159.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310159-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 156,34 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.