Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế phát triển thuật toán nâng cao độ chính xác của GPS sử dụng mã sửa sai ở trạm gốc
Authors: Phan Duy Chinh
Advisor: Trần Quang Vinh
Keywords: Định vị; Độ chính xác; Thiết kế
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về GNSS và GPS. Các yếu tố ảnh hưởng tới độ chính xác của hệ thống GPS. Các phương pháp nâng cao độ chính xác của hệ thống GPS. Nâng cao độ chính xác của GPS sử dụng mã sửa sai ở trạm gốc
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5694
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310187.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310187-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 471,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.