Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mimo cho bộ thu truyền hình số quảng bá DVB
Authors: Chu Đặng Thái Sơn
Advisor: Nguyễn Hữu Trung
Keywords: Truyền hình số; Bộ thu
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống truyền hình số mặt đất. Kỹ thuật Mimo trong truyền hình số mặt đất. Một số kết quả thực nghiệm, phân tích và đánh giá.
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5695
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310211.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310211-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 304,75 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.