Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng môn học lý luận dạy học
Authors: Tiêu Kim Cương
Keywords: Lý luận dạy học
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các khái niệm về dạy học. Các quá trình, nguyên tắc, mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, dạy học. Hình thức tổ chức dạy. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập và soạn giáo án giảng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/57
Appears in Collections:Bg-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

195

VIEWS & DOWNLOAD

197

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bg0000000011.pdf
      Restricted Access
    • Size : 908,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.