Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về công nghệ truyền dẫn thông tin trong dải ánh sáng nhìn thấy VLC và các ứng dụng trong giao thông thông minh
Authors: Nguyễn Yên Chi
Advisor: Hà Duyên Trung
Keywords: Truyền thông; Công nghệ; Giao thông
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ truyền thông bằng ánh sáng nhìn thấy. Hệ thống giao thông thông minh ứng dụng công nghệ VLC. Mô hình nguồn phát và đặc tính kênh truyền của hệ thống VLC ứng dụng trong ITS
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5703
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310455.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310455-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 153,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.