Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số phương pháp phân tích tín hiệu điện não đồ nhằm phát hiện và chẩn đoán chứng động kinh ở trẻ em
Authors: Hoàng Anh Tuấn
Advisor: Vương Hoàng Nam
Keywords: Điện não đồ; Xử lí tín hiệu; Bệnh động kinh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về bệnh động kinh và tín hiệu điện não đồ. Các đặc trưng của tín hiệu EEG được sử dụng trong phát hiện bệnh động kinh. Mạng trí tuệ nhân tạo. Phương pháp tiên tiến xử lý tín hiệu điện não đồ nhằm phát hiện bệnh động kinh
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5705
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310504.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310504-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 558,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.