Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế hệ thống theo dõi nhịp tim bằng Arduino uno và Processing
Authors: Đoàn Mạnh Cường
Advisor: Vũ Duy Hải
Keywords: Nhịp tim; Theo dõi; Thiết bị
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về nhịp tim, phân biệt nhịp tim với chỉ số huyết áp, nhịp tim trung bình, sự quan trọng của nhịp tim. Cơ sở thu nhận tín hiệu điện tim. Phân tích cơ sở thiết kế module đo và giám sát nhịp tim
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5716
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

13

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310020.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310020-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 452,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.