Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống giám sát thông số bệnh nhân qua môi trường không dây / \c ; Người hướng dẫn khoa học:
Authors: Nguyễn Văn Thao
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Bệnh nhân; Giám sát
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu công nghệ mạng không dây, các cảm biến trong y tế. Thiết kế hệ thống giám sát hệ thống thông số bệnh nhân qua mạng truyền thông không dây
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5722
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

40

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310095.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310095-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 404,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.