Thông tin tài liệu


Title: Đo nồng độ các chất trong máu bằng phương pháp đo không can thiệp sử dụng kỹ thuật tạo ảnh và phân tích phổ sóng quang âm
Authors: Vũ Đức Thuật
Advisor: Trịnh Quang Đức
Keywords: Xét nghiệm máu; Kỹ thuật; Sóng quang
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nêu các đặc tính quang học của mô sinh học, tương tác của mô sinh học với ánh sáng. Phương pháp quang đo nồng độ các chất trong máu. Các kỹ thuật tạo ảnh quang. Kỹ thuật phân tích phổ quang âm. Mô phỏng đo nồng độ glucose
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5728
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310494.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310494-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 242,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.