Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Thái Hòa, Nghệ An
Authors: Bùi Đình Tâm
Advisor: Đỗ Trọng Mùi
Keywords: Chất thải rắn; Quản lý; Nghệ An
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất thải rắn sinh hoạt. Hiện trạng phát sinh và công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại thị xã Thái Hòa. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Thái Hòa
Description: Luận văn chuyên ngành Môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5747
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297402.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,95 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297402-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 246,32 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.