Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phân bổ tài nguyên nước lưu vực sông thao thuộc địa phận tỉnh Lào Cai / \c Nguyễn Hữu Tài; Người hướng dẫn khoa học: Văn Diệu Anh
Authors: Nguyễn Hữu Tài
Advisor: Văn Diệu Anh
Keywords: Tài nguyên nước; Phân bố; Lào Cai
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan các nghiên cứu về phân bổ tài nguyên nước. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng tài nguyên nước vùng nghiên cứu. Dự báo nhu cầu sử dụng nước. Nghiên cứu cơ sở và đề xuất giải pháp phân bổ tài nguyên nước lưu vực sông thao thuộc địa phận tỉnh Lào Cai.
Description: Luận văn chuyên ngành Môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5748
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

54

VIEWS & DOWNLOAD

26

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297462.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297462-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 232,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.