Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên nước tỉnh Bắc Giang
Authors: Trần Thị Thu Hương
Advisor: Nguyễn Ngọc Lân
Keywords: Tài nguyên nước; Quản lý; Khai thác; Sử dụng; Bắc Giang
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các giải pháp quản lý. Hiện trạng kinh tế xã hội và tài nguyên nước tỉnh Bắc Giang. Nêu thực trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước của tỉnh. Đề xuất giải pháp quản lý khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên nước tỉnh Bắc Giang
Description: Luận văn chuyên ngành Môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5751
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297536.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297536-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 272,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.