Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách quốc gia trong lĩnh vực tái chế chất thải ở Việt Nam
Authors: Trần Thanh Vân
Advisor: Nguyễn Đức Quảng
Keywords: Chất thải; Tái chế; Chính sách nhà nước
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hoạt động tái chế chất thải. Các phương pháp áp dụng để đánh giá các chính sách liên quan đến tái chế chất thải Việt Nam, các công cụ áp dụng để đánh giá tác động của quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 đối với thu hồi, xử lý sản phẩm bỏ thải,...Đánh giá hệ thống chính sách thúc đẩy lĩnh vực tái chế chất thải,...
Description: Luận văn chuyên ngành Môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5755
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310230.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310230-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 190,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.