Thông tin tài liệu


Title: Sử dụng phần mềm matlab vào việc xây dựng bài giảng về phương trình và hệ phương trình cho học sinh phổ thông
Authors: Thịnh Văn Nghĩa
Advisor: Lê Hùng Sơn
Keywords: Phương trình; Phần mềm Matlab; Bài giảng; Hệ phương trình
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về matlab. Lập trình trong Matlab. Các phương trình và hệ phương trình cơ bản. Ứng dụng matlab để giải một số bài toán giải phương trình và hệ phương trình trong toán trung học phổ thông
Description: Luận văn chuyên ngành Toán tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5762
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297287.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297287-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 243,75 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.