Thông tin tài liệu


Title: Giải một số bài toán về số nguyên tố với sự trợ giúp mathematica
Authors: Phạm Thái Hoàng
Advisor: Lê Hùng Sơn
Keywords: Nguyên tố; Phần mềm
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phần mềm mathematica. Ứng dụng của mathematica trong đại số và hình học. Giải một số bài toán về số nguyên tố với sự trợ giúp của phần mềm mathematica
Description: Luận văn chuyên ngành Toán tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5763
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297295.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297295-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 360,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.