Thông tin tài liệu


Title: Phép biến đổi tích phân trên thang thời gian
Authors: Cao Thị Phương Loan
Advisor: Nguyễn Xuân Thảo
Keywords: Phép biến đổi tích phân; Phép biến đổi Laplace
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: ột số kiến thức cơ bản về thang thời gian. Phép biến đổi tích phân Laplace trên thang thời gian. Tích chập Laplace trên thang thời gian.
Description: Luận văn chuyên ngành Toán tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5767
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

56

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297476.pdf
    Restricted Access
  • Size : 380,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297476-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 36,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.