Thông tin tài liệu


Title: Bài toán định tuyến cho mạng phương tiện giao thông
Authors: Hà Trọng Sỹ
Advisor: Tạ Anh Sơn
Keywords: Phương tiện giao thông; Định tuyến
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu bài toán giao vận thông qua nhiều trạm, thuật giải cho bài toán MDPDPT. Kết quả thử nghiệm.
Description: Luận văn chuyên ngành Toán tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5776
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310359.pdf
    Restricted Access
  • Size : 605,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310359-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 84,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.