Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát hiện trạng ô nhiễm các kim loại nặng ở hạ du sông hồng, Phú Thọ và đề xuất các giải pháp quản lý
Authors: Hoàng Đình Đính
Advisor: Trần Thị Thúy
Vũ Đình Ngọ
Keywords: Kim loại nặng; Ô nhiễm
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về lưu vực hạ du sông hồng, các phương pháp xác định lượng vết kim loại nặng, một số phương pháp xử lý mẫu nước và cặn lơ lửng,..Tối ưu hóa các điều kiện phân tích bằng ICP-MS, đánh giá phương pháp phân tích, kết quả phân tích một số chỉ tiêu thông thường của các mẫu nước bề mặt hạ du sông hồng - Phú Thọ,..
Description: Luận văn chuyên ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5788
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 295759.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 295759-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 150,19 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.