Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng môn học phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Authors: Nguyễn Xuân Lạc
Phạm Hồng Hạnh
Keywords: Phương pháp luận; Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các phương pháp nghiên cứu khoa học. Cơ sở lôgic hình thức của phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu khoa học và lôgic tiến hành một công trình nghiên cứu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/58
Appears in Collections:Bg-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

585

VIEWS & DOWNLOAD

258

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bg0000000013.pdf
      Restricted Access
    • Size : 752,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.