Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Advisor: Ngô, Văn Vượng
Keywords: Tình hình tài chính; Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại
Issue Date: 2010
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp, phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5898
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253230.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1_253230.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.