Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng môn học tâm lý học đại cương
Authors: Dương Thị Kim Oanh
Keywords: Tâm lý học đại cương
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày hệ thống tri thức cơ bản về tâm lý học đại cương. Vận dụng các tri thức tâm lý học vào công tác dạy học, giáo dục học sinh các trường cao đẳng và dạy nghề.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/59
Appears in Collections:Bg-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

1181

VIEWS & DOWNLOAD

288

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bg0000000010.pdf
      Restricted Access
    • Size : 812,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.