Bg-Dệt may - Thời trang (1)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 1 of 1

  • Bg0000000001.pdf.jpg
  • Learning Object


  • Authors : Nguyễn Thị Lệ (2007)

  • Giới thiệu kiến thức cơ bản về thực hành may và kỹ thuật gia công các cụm chi tiết cơ bản gồm các bài thực hành các cụm chi tiết cơ bản của trang phục, kết cấu, qui trình công nghệ may, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp gia công cũng như hướng dẫn sử dụng một số loại thiết bị phổ biến trong sản xuất may.