Thông tin tài liệu


Title: Tái cấu trúc lưới điện và các biện pháp nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối thành phố Hà nội
Authors: Nguyễn Xuân Giáp
Advisor: Đặng Quốc Thống
Keywords: Mạng điện; Điện năng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tái cấu trúc lưới điện và bài toán giảm tổn thất điện năng. Ứng dụng tái cấu trúc lưới điện phân phối thành phố Hà nội. Chất lượng điện năng trong lưới phân phối điện và các biện pháp nâng cao chất lượng điện năng lưới trung áp.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/609
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000105279.pdf.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000105279-TT.pdf.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 127,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.