Thông tin tài liệu


Title: Giáo trình kỹ thuật phân tích vật lí
Authors: Phạm Ngọc Nguyên
Keywords: Vật lý kỹ thuật; Kỹ thuật phân tích vật lý
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu các loại vật liệu. Nhiễu xạ tia X, nhiễu xạ từ điển, hiển vi điện tử quét, hiển vi điện tử truyền qua, hiển vi đầu dò quét. Phổ điện tử quang tia X. Vi phân tích phân bằng mũi dò điện tử. Phổ điện tử Auger
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/61
Appears in Collections:Bg-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

1125

VIEWS & DOWNLOAD

290

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bg0000000086.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.