Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Authors: Lương, Lê Hoàng
Advisor: Phạm, Thị Thanh Hồng
Keywords: Bảo hiểm xã hội; Quản lý thu; Phú Thọ
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về bảo hiểm xã hội và hoạt động thu bảo hiểm xã hội. Thực trạng hoạt động thu bảo hiểm xã hội tại địa bàn tỉnh Phú Thọ. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thu bảo hiểm xã hội ở tỉnh Phú Thọ.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6194
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255057.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 992,07 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255057.TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 218,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.