Thông tin tài liệu


Title: Kiểm soát chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ mới (quality or service control in next generation networks)
Authors: Cấn Thị Phượng
Advisor: Nguyễn Thúc Hải
Keywords: Mạng viễn thông; Công nghệ
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về mạng thế hệ mới. Kiểm soát chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc kiểm soát QoS trong mạng NGN
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/62
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254814.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254814.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 125,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.