Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần May Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2015
Authors: Văn, Trọng Dũng
Advisor: Nguyễn, Ngọc Điện
Keywords: Quản trị chiến lược; Chiến lược kinh doanh; Công ty cổ phần May Quảng Ninh
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về quản trị chiến lược trong kinh doanh, đánh giá thực trạng về sản xuất kinh doanh và thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần May Quảng Ninh và hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6251
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

59

VIEWS & DOWNLOAD

47

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255577.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255577-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 95,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.