Thông tin tài liệu


Title: Lập kế hoạch kinh doanh cho Công ty cổ phần đầu tư CEO
Authors: Nguyễn, Huy Trung
Advisor: Đỗ, Văn Phức
Keywords: Lập kế hoạch kinh doanh
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích dự báo các căn cứ cho lập kế hoạch kinh doanh của Công ty CEO năm 2012 - 2015. Lập kế hoạch kinh doanh cho Công ty cổ phần đầu tư CEO 2012 - 2015.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6335
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

90

VIEWS & DOWNLOAD

71

Files in This Item:
Thumbnail
 • BIA TRONG.pdf
    Restricted Access
 • Bìa
  • Size : 96,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255096.TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 256,63 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255096.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.