Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: Nguyễn, Đình Phương
Advisor: Phan, Diệu Hương
Keywords: Quản lý thu; Bảo hiểm xã hội; Vĩnh Phúc
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày lý luận chung về Bảo hiểm xã hội và công tác quản lý thu BHXH, phân tích thực trạng công tác quản lý thu BHXH trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (2004-2010) và xây dựng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH trên địa bản tỉnh.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6337
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271191.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 832,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271191-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 86,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.