Thông tin tài liệu


Title: Phân tích rủi ro của dự án đầu tư qua việc xây dựng tỷ lệ chiết khấu tài chính và một số giải pháp để lập dự án đầu tư hoàn hảo
Authors: Vũ, Huy Hiệu
Advisor: Lã, Văn Bạt
Keywords: Chiết khấu tài chính; Rủi ro dự án; Dự án đầu tư
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về tỷ lệ chiết khấu tài chính, xác định dòng ngân lưu và tỷ lệ chiết khấu tài chính của dự án trong thực tiễn, phân tích rủi ro của dự án trong thực tiễn và đề ra một số giải pháp để xây dựng một dự án đầu tư hoàn hảo.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6342
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271196.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271196-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 48,97 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.