Thông tin tài liệu


Title: Lập dự án đầu tư phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Authors: Đặng, Hà Linh
Advisor: Nguyễn, Văn Nghiến
Keywords: Quản trị dự án; Công nghệ thông tin; Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về lập và phân tích dự án đầu tư công nghệ thông tin và truyền thông. Giới thiệu tổng quan về Phả Lại và hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông. Lập dự án đầu tư phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6454
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

98

VIEWS & DOWNLOAD

51

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255546.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255546.tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 159,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.