Thông tin tài liệu


Title: Chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020
Authors: Nguyễn, Văn Phúc
Advisor: Nguyễn, Văn Nghiến
Keywords: Chiến lược phát triển; Du lịch; Bà Rịa- Vũng Tàu
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược. Phân tích môi trường kinh doanh du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Định hướng chiến lược và một số giải pháp nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6487
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254774.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 149,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.