Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chiến lược phát triển du lịch hồ Sông Đà Hòa Bình của Công ty du lịch Hòa Bình
Authors: Đặng, Thúy Hà
Advisor: Nguyễn, Văn Nghiến
Keywords: Chiến lược phát triển; Du lịch; Công ty du lịch Hòa Bình
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch. Thực trạng phát triển du lịch vùng lòng hồ Sông Đà - Hòa Bình. Đề xuất một số giải pháp chiến lược phát triển du lịch hồ Sông Đà - Hòa Bình.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6497
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255547.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255547.TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 158,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.