Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện hoạt động quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Hòa Bình
Authors: Đinh, Thị Phương Hà
Advisor: Phạm, Thị Thanh Hồng
Keywords: Xây dựng cơ bản; Vốn đầu tư; Hòa Bình
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực trạng hoạt động quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hòa Bình. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Hòa Bình.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6502
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255918.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 797,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255918-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 159,58 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.