Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.
Authors: Phạm, Văn Sơn
Advisor: Phan, Diệu Hương
Keywords: Chiến lược phát triển; Du lịch; Quảng Ninh
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh. Phân tích các căn cứ hình thành chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh. Hoạch định chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đến 2020.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6556
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272251.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272251-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 132,34 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.