Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng nhận dạng và các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá chất lượng điện năng (Sụt giảm điện áp ngắn hạn) trong lưới điện Công nghiệp
Authors: Trần Thanh Sơn
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Lưới điện; Hệ thống điện
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về chất lượng điện năng - biến thiên điện áp ngắn hạn (RMS voltage variation). Biến thiên điện áp ngắn hạn và các chỉ tiêu đánh giá. Mô hình tính toán biến thiên điện áp ngắn hạn trên lưới điện phân phối. Các kết luận và đề xuất được đưa ra
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/659
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

87

VIEWS & DOWNLOAD

85

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254510.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254510-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 118,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.