Thông tin tài liệu


Title: Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000-2000 tại Công ty cổ phần Cơ khí 4 và xây dựng Thăng Long
Authors: Nguyễn, Mạnh Hà
Advisor: Nguyễn, Văn Nghiến
Keywords: Quản lý chất lượng; ISO; Công ty Cổ phần cơ khí 4 và xây dựng Thăng Long
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000. Thực trạng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 tại Công ty cổ phần Cơ khí 4 và xây dựng Thăng Long. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 tại Công ty cổ phần Cơ khí 4 và xây dựng Thăng Long
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6598
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272020.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272020-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 128,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.