Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 tại Thanh tra tỉnh Quảng Ninh
Authors: Trần, Văn Hưng
Advisor: Trần, Thị Bích Ngọc
Keywords: Quản lý chất lượng; ISO; Thanh tra Quảng Ninh
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Phân tích quá trình xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống ISO 9001 tại Thanh tra tỉnh Quảng Ninh. Một số giải pháp nhằm duy trì và nâng cao hiệu lực của hệ thống ISO 9001 tại Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6704
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000271851.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 6,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000271851-TT.PDF
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 78,6 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.