Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ở công ty điện lực Từ Liêm.
Authors: Trần, Đăng Hiếu
Advisor: Trần, Trọng Phúc
Keywords: Quản lý đầu tư; Xây dựng cơ bản; Điện lực Từ Liêm
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản; phân tích hiện trạng quản lý đầu tư XDCB tại công ty điện lực Từ Liêm; một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý..
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6780
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272673.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,08 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272673-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 268,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.