Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện thẩm định tài chính dự án cho vay tại ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam - chi nhánh Hà Nội
Authors: Lê Hải Anh
Advisor: Trần Việt Hà
Keywords: Thẩm định tài chính
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Thẩm định tài chính dự án cho vay của ngân hàng thương mại. Thực trạng thẩm định tài chính, giải pháp hoàn thiện thẩm định dự án cho vay tại VPBank Hà Nộ
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/68
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

84

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000240086.pdf
      Restricted Access
    • Size : 786,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.