Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng lý thuyết mờ điều chỉnh đầu phân áp máy biến áp lò và góc mở Alpha của Thyristor nhằm ổn định điệp áp nhà máy luyện thép theo đồ thị phụ tải
Authors: Giang Quốc Chí
Advisor: Phan Đăng Khải
Keywords: máy biến áp lò; nhà máy luyện thép
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Chất lượng điện năng trong lưới phân phối khi có phụ tải công nghiệp là các lò hồ quang điện. Máy biến áp lò và thiết bị bù trong nhà máy luyện thép Lưu Xá. Tổng quan về logic mờ và mạng nơron. Ứng dụng logic mờ điều khiển đầu phân áp của máy biến áp lò và góc mở Alpha của thiết bị bù ở nhà máy luyện thép Lưu Xá dùng phần mềm matlab simulink.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên Ngành Mạng và Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/682
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

41

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000239987.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000239987-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 99,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.